חודש רביעי- שיהיה חודש טוב.

.
חודש רביעי- בשנת השבעים וארבע לקוממיות.
יום בשבוע ראשון שני. שלישי. רביעי. חמישי. שישי. שבת מקרא קודש/פרשת שבוע.
יום בחודש         אחד. שנים. שלוש. פרשת וַיְחִ֤י יַֽעֲקֹב֙.
מזמור תהלים:         65  
יום בחודש ארבע. חמש. שש. שבע שמונה. תשע. עשר. פרשת- וְאֵ֗לֶּה שְׁמוֹת֙.
מזמור תהלים: 66 67 68 69 70  
יום בחודש עשתי עשר. שנים עשר. שלושה עשר. ארבעה עשר. חמישה עשר. שישה עשר. שבעה עשר. פרשת מוֹפֵ֑ת.
מזמור תהלים: 71 72 73 74 75  
יום בחודש שמונה עשר. תשעה עשר. עשרים. אחד ועשרים. שנים ועשרים. שלושה ועשרים. ארבעה ועשרים. פרשת כָּל־הַדְּבָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה.
מועד- צום חודש רביעי.         לימודי ימי בין המיצרים:
מזמור תהלים: 76 77 78 79 80 ספר מלכים.
יום בחודש חמישה ועשרים. שישה ועשרים. שבעה ועשרים. שמונה ועשרים. תשעה ועשרים. צום חודש רביעי הוא צום על פריצת חומות הבית, הוא צום שנאמר אודותיו בתורתנו שיהפך מיום אבל ליום שמחה לבית יהודה.
מזמור תהלים: 81 82 83 84 85

תפילת שחרית.תהלים מְנֻקָּד עִם טָעָמֵי מִקְרָא–חלוקה לתפילה לפי הימים בחודש.

תפילת נשמת כל חי- נוסח מיכל.

תהלים- שלושת מזמורי מה תשתוחחי נפשי.

תהלים- מזמורי הַ֥לְלוּיָ֨הּ.

תפילת שלמה.

מזמורי– שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת.

תורה מועדים- מעודכן- שנת שבעים ושתים לקוממיות.

.