היום הארבעה עשר לחודש בחודש התשיעי.

    שיהיה חודש טוב, לעם היהודי והגר התושב עמנו.

    .